Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
6317    Ổn định STABLE 1164 95.16
4596    A Marble Game MARBLE 137 94.37
2253    A1 NKA1 120 89.93
17541    ACM ACMNB 594 94.65
20497    Aladdin và cây đèn cầy VMCANDLE 267 86.97
5165    Allowance ALLOW 95 95.22
2647    ARITHMETIC PROGRESSION LEM5 580 95.47
12656    Assassin Creed ASSASSIN 82 96.66
17619    Bà Nà VOTELPH 28 90.53
21086    Bài toán số 7 VOSSEVEN 419 92.05
12216    Bàn cờ PCHESS4 36 93.03
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 209 95.82
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1003 93.75
3720    Bò Ba-ri BARIC 133 96.99
12218    Bảng màu TCOCOLOR 15 94.12
12070    Bảng ô vuông C11TOUCH 332 95.56
20645    Bảng quan hệ VMREL6 76 97.27
15377    Bảo mật ngân hàng VMCODE 58 95.34
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1233 95.67
12975    Bảo vệ thành phố VODEFEND 36 97.79
2599    Bậc Palindrome LSPALIN 74 96.98
3334    Bật đèn LITES 1058 95.36
12770    Bắn máy bay C11TRCNT 672 95.11
14452    Bốn hoán vị FOURPOS 53 96.07
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 115 96.14
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 25 93.75
13003    Bộ sưu tập đồng xu C11XU 16 93.75
9074    Bán dừa KPLANK 998 95.30
9154    Bán hàng KTREEC 189 97.28
25879    Bảng số BGBOARD 138 95.41
23792    Bảng thông tin điện tử DHTABLE 105 89.34
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 188 94.92
4255    BARICA BARICAVN 416 97.30
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
15468    Bé và Domino VMDOM2 27 30.16
24915    Bé và bảng số VMRESTO 176 98.28
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 68 89.52
17544    Beads BEADSNB 504 95.89
21312    Biến đổi số VOSNUM 62 96.95
12844    Biểu thức 0 9 QTCAL 16 88.46
19586    Biểu thức logic DHLEXP 60 98.59
12890    Biệt đội Lí lắc LTEAM 38 93.18
3178    Bi-a POOL 9 95.92
23793    Biểu thức DHEXP 699 92.85
2333    Billboard painting NKPANO 173 93.71
2969    Bin Laden BINLADEN 1033 95.68
4660    Binary palindrome BINPAL 18 90.24
21808    Binary Rectangles PBCRECT 41 94.37
9656    Binpacking BINPACK 99 96.94
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.