Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 112 88.12
17541    ACM ACMNB 572 94.44
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 25 95.65
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 43 96.23
5165    Allowance ALLOW 95 95.22
12192    Dãy số AMSSEQ 1368 93.42
2870    Kiến ANT 878 87.92
4654    Tam giác AREATRI 195 92.57
12656    Assassin Creed ASSASSIN 82 96.66
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 1848 91.27
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 121 93.12
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 471 93.82
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 723 95.89
3720    Bò Ba-ri BARIC 132 96.98
4255    BARICA BARICAVN 401 97.34
2892    Cơ số H BASEH 1582 88.39
2861    Chia nhóm BCDIV 1100 93.81
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 208 95.90
17544    Beads BEADSNB 482 95.77
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 721 95.78
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 908 91.08
25879    Bảng số BGBOARD 137 95.34
25881    MAGIC BGMAGIC 137 94.88
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 249 95.48
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 132 94.83
25880    Đếm tour BGTRAVEL 81 97.86
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 352 94.03
2969    Bin Laden BINLADEN 1011 95.69
9656    Binpacking BINPACK 96 96.83
4660    Binary palindrome BINPAL 17 88.24
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 221 94.25
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 132 95.96
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 479 92.86
22043    Bob xây nhà BOB 102 98.71
3198    Xúc xắc bò BONES 2187 92.01
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2392 91.22
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 583 94.89
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 51 91.91
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 31 94.35
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 1879 92.24
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 102 96.53
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 57 92.42
9616    The country of heaven C11BC1 162 94.85
10118    Robin C11BC2 751 96.07
11938    Color Ball C11BC3 42 93.41
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 25 93.75
11978    Tên đẹp C11BEAU 563 93.93
10055    Tính toán C11CAL 476 91.56
12593    Hang động C11CAVE 773 92.46
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.