Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3859    K - Không đơn độc KKDD 150 92.42
3892    Trồng cây GARDEN25 140 97.71
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2066 92.46
3956    VOI09 Nút st - xung yếu STNODE 1046 95.59
3957    VOI09 Đường lên Bái Đính PAGODA 350 94.55
4220    Help Conan 15 ! MAXARR3 131 89.36
4252    Dragon Football PERNALTY 106 97.60
4255    BARICA BARICAVN 421 97.35
4274    LSORT LSORTVN 149 95.61
4296    The God-land HCN3D 36 96.45
4333    Dragon Shooting DRASHOOT 165 95.46
4334    Highway Advertising HWAYADS 63 97.40
4353    Masking Tape MASKTAPE 54 96.68
4362    Group separation FSOFT 7 100.00
4418    OR Xâu MNE07 407 93.92
4482    KOKOS MKOKOS 62 96.41
4540    Lâu đài cát CTNEWS 586 93.32
4544    Palindrome String TOPALIN 355 95.46
4545    Non-decreasing sequence TOINCSEQ 134 96.79
4553    Convert to Fraction CTF 180 95.66
4575    Self-divisible Number SELFDIV 42 92.71
4590    Nuga chia kẹo NSC 68 94.34
4592    Clear Numbers CLEAR 278 93.13
4596    A Marble Game MARBLE 150 94.43
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 156 95.54
4606    Who is the winner WINNER 42 96.38
4612    Quân Joker Rô DIAMOND 125 97.62
4613    Đường đi trên cây TREEPATH 200 90.53
4614    Hàng cây FIRS 1182 93.69
4615    Chuỗi từ CHAIN2 617 94.33
4625    Chuyên gia ruồi FOCUS 328 96.93
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 44 92.62
4637    Robot ROBOT2 137 95.14
4653    Dàn đèn màu LAMP 17 96.72
4654    Tam giác AREATRI 198 92.03
4655    Hoán vị PERMUT 34 91.94
4660    Binary palindrome BINPAL 18 90.24
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 243 93.81
5052    Ô ăn quan CVP00001 50 88.38
5165    Allowance ALLOW 95 95.22
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 293 94.62
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 51 96.55
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 1642 92.11
5723    Cái túi 2 DTTUI2 517 95.60
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 378 96.89
5788    King vs Knights NTKING 60 97.73
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 340 96.80
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.