Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
19825    Trimino DHTRIMI 15 98.18
19826    Tam giác DHTRI 16 80.00
19827    Tụ điện DHCIRCUI 36 94.51
20332    Sao may mắn LSTAR 100 96.10
20334    Đếm sao CSTARS 56 95.65
20351    Kho báu trong hang TREASRE 62 96.54
20352    Nhà hàng 5 sao RESTR 28 93.46
20353    Đổ xăng PETROLM 56 95.61
20441    Tổng ước chung lớn nhất 2 VMGCDSUM 48 95.29
20548    Đếm hình chữ nhật VMHCN 72 98.39
20621    Quá béo VMQUABEO 165 97.00
20629    Tom and Jerry VMCOFFEE 58 95.15
20631    SPEED VMSPEED 62 96.93
20636    Dãy số may mắn VMLSEQ 22 96.09
20638    Giải cứu công chúa VMPRINCE 13 100.00
20645    Bảng quan hệ VMREL6 80 97.14
20650    Mỏ vàng VMGOLD 145 93.86
20675    Phân loại bi VMMARBLE 11 94.52
20690    Lại là cây khung VMWTREE 18 95.92
20693    Cây khung VMST 192 97.28
20724    Mê cung VMAZE 61 92.86
20929    Tết Trung thu cả nhà đi chơi VOS2SUM 119 91.95
20932    Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! C11SUM 443 93.77
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 57 92.42
21075    Connected Components VOSCOMPS 48 95.49
21076    Tribonacci VOSTRIBO 230 88.48
21086    Bài toán số 7 VOSSEVEN 431 92.22
21147    Du lịch VOSTRAVL 88 94.90
21148    Tam giác vuông VOSRTRI 328 90.42
21154    Lũy thừa VOSEXP 99 95.77
21165    Sinh nhật của Benjamin VOSMUL 34 96.15
21208    Chia đoạn QTDIVSEQ 198 94.85
21218    VOSHANDL VOSHANDL 92 94.89
21287    Đếm bi VOSCAL 94 97.19
21312    Biến đổi số VOSNUM 77 96.88
21313    Distinct LCS TPCDLCS 26 97.53
21362    Lucky Number TPCLKNUM 119 94.34
21519    VOSTREE2 VOSTREE2 42 97.53
21529    Độ bá đạo của đội hình. VOSPOW 44 96.10
21530    Dãy con chung VOSLIS 126 95.86
21610    HBTLAST HBTLAST 61 97.64
21628    VPDOMINO VPDOMINO 140 97.74
21803    Chia Nhóm PKGROUP 66 96.92
21808    Binary Rectangles PBCRECT 41 94.37
21811    Không gian bốn chiều VOS4DCUB 15 100.00
21823    Hội pháp sư. VOSNSEQ 43 97.04
21999    HOLE1 TPCHOLE1 17 100.00
22000    HOLE2 TPCHOLE2 12 100.00
22038    KAMP KAMP 53 97.74
22039    Mafia MAFIJA 60 98.65
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.