Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
8719    Sequence queries UPIT 95 91.05
8760    Salesman SALESMAN 38 92.71
9027    KAMION KAMION 23 94.29
9072    Đi chơi KTOUR 166 94.59
9073    Dãy số C11SEQ 1061 92.80
9074    Bán dừa KPLANK 1054 95.31
9075    Sửa cầu KBUILD 558 96.07
9152    Thu hoạch KCOLLECT 207 94.61
9153    Pha chế KMIX 102 93.90
9154    Bán hàng KTREEC 200 97.30
9187    REGIONS REGIONS 56 92.99
9203    Pirate đãng trí VMDEGREE 154 96.20
9204    Nối điểm VMLINES 80 97.24
9313    Tham ăn SMARTDOG 229 96.02
9360    Tổng trên ma trận! VMMTFIVE 157 95.88
9364    Đồ thị 3 phía VM3PHIA 47 98.82
9365    Kỷ lục đổ DOMINO VMDOMINO 50 97.50
9368    Di chuyển mã KNMANO 42 98.64
9377    Xì trum SMURFS 16 93.26
9411    Học sử KHISTORY 141 97.42
9412    Trồng hoa KDIFF 517 96.43
9413    Mật mã KPASS 46 88.00
9656    Binpacking BINPACK 114 95.93
9840    Công việc của Nguyên DSUMMITS 120 95.03
10015    Thứ tự dãy con C11SEQ2 156 95.80
10016    Những hình tròn C11CIR 109 97.73
10017    Khu vườn hoa C11GAR 117 97.16
10047    Trò chơi với bảng số C11GAME2 167 96.33
10055    Tính toán C11CAL 530 91.95
10067    Kén rể KENRE 43 95.53
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 237 94.25
10098    JOO PIPI C11PIPI 235 96.41
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 27 94.00
10118    Robin C11BC2 857 95.56
10135    Đọng nước C11WATER 473 93.17
10172    Số nguyên tố C11PRIME 453 92.56
10198    Trò chơi 0 1 QTBIT 149 94.93
10218    C11DK2 C11DK2 102 98.80
10244    DIGITS DIGITS88 74 94.77
10246    Lũy thừa số cực lớn LUYTHUA2 137 92.99
10248    Trò chơi của VOVA VOVAGAME 57 95.54
10262    Ninja học nhảy NINJUMP 33 95.12
10273    Trò chơi với đồng xu KCOIN 295 94.22
10337    TRAKA TRAKA 72 97.73
10417    VOI 2012 Hành trình du lịch TRAVEL12 894 94.82
10418    VOI 2012 Điều động MOVE12 640 94.45
10432    VOI 2012 Khoảng cách Hamming HAM12 1061 94.04
10433    VOI 2012 Robocon ROBOCON 1132 95.06
10467    VOI 2012 Qua cầu CROSS12 589 94.67
10468    VOI 2012 Bản vanxơ Fibonacci FIBVAL 890 93.44
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.