Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3839    Thị trường chứng khoán STOCK 74 89.84
3840    Revamping Trails REVAMP 652 93.53
3841    Cô giáo dạy toán, phần I CRUELL 643 94.77
3842    Cô giáo dạy toán, phần II CRUELL2 428 95.99
3858    Xách valy về nước GOHOME 35 95.16
3859    K - Không đơn độc KKDD 153 92.64
3892    Trồng cây GARDEN25 143 97.75
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2115 92.39
3956    VOI09 Nút st - xung yếu STNODE 1075 95.61
3957    VOI09 Đường lên Bái Đính PAGODA 355 94.59
4220    Help Conan 15 ! MAXARR3 133 89.47
4252    Dragon Football PERNALTY 106 97.60
4255    BARICA BARICAVN 431 97.31
4274    LSORT LSORTVN 149 95.61
4296    The God-land HCN3D 36 96.45
4333    Dragon Shooting DRASHOOT 167 95.51
4334    Highway Advertising HWAYADS 68 97.49
4353    Masking Tape MASKTAPE 56 96.71
4362    Group separation FSOFT 7 100.00
4418    OR Xâu MNE07 414 93.91
4482    KOKOS MKOKOS 62 96.41
4512    Bulls and Cows CTNBULLS 1123 95.06
4540    Lâu đài cát CTNEWS 590 93.36
4544    Palindrome String TOPALIN 361 95.52
4545    Non-decreasing sequence TOINCSEQ 134 96.79
4553    Convert to Fraction CTF 180 95.66
4575    Self-divisible Number SELFDIV 42 92.71
4590    Nuga chia kẹo NSC 69 94.39
4592    Clear Numbers CLEAR 281 93.17
4596    A Marble Game MARBLE 152 94.49
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 158 95.64
4606    Who is the winner WINNER 43 96.45
4612    Quân Joker Rô DIAMOND 129 97.65
4613    Đường đi trên cây TREEPATH 204 90.56
4614    Hàng cây FIRS 1215 93.71
4615    Chuỗi từ CHAIN2 657 94.57
4625    Chuyên gia ruồi FOCUS 332 96.80
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 46 92.80
4637    Robot ROBOT2 137 95.14
4653    Dàn đèn màu LAMP 17 96.72
4654    Tam giác AREATRI 200 92.05
4655    Hoán vị PERMUT 35 92.00
4660    Binary palindrome BINPAL 18 90.24
4661    Maximum area SMAX 93 97.00
5052    Ô ăn quan CVP00001 50 88.38
5165    Allowance ALLOW 95 95.22
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 297 94.58
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.