Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4362    Group separation FSOFT 7 100.00
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 100.00
11550    Raldono và những tấm thẻ EUROCARD 27 100.00
11717    MADAGASCAR 4 VM12CIR 14 100.00
11879    Lát gạch 5 VMTILE 23 100.00
12661    Gray Code GRAYCODE 25 100.00
12904    Space Shuttle Experiments SPSE 6 100.00
15050    Pirate đi thực tập VMCOUNT 49 100.00
17448    VOSTRIP VOSTRIP 18 100.00
17494    Xay hang rao VOSFENCE 28 100.00
20638    Giải cứu công chúa VMPRINCE 13 100.00
21811    Không gian bốn chiều VOS4DCUB 15 100.00
21999    HOLE1 TPCHOLE1 17 100.00
22000    HOLE2 TPCHOLE2 12 100.00
12529    Em tập đếm 2 NKCNT2 82 99.54
11744    Scramble VMSCRMBL 41 99.30
10049    Tung đồng xu HEADTAIL 60 99.06
22043    Bob xây nhà BOB 117 98.97
9364    Đồ thị 3 phía VM3PHIA 47 98.82
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 33 98.75
10218    C11DK2 C11DK2 98 98.73
22039    Mafia MAFIJA 60 98.65
9368    Di chuyển mã KNMANO 42 98.64
2865    Brainfuck Cộng NBFA 744 98.60
19586    Biểu thức logic DHLEXP 60 98.59
20548    Đếm hình chữ nhật VMHCN 72 98.39
24915    Bé và bảng số VMRESTO 181 98.34
8111    Du lịch V11TOUR 114 98.31
19825    Trimino DHTRIMI 15 98.18
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 65 98.17
2860    Help Conan 9 ! QVESCAPE 42 98.17
12941    Kiểm tra năng lực C11TEST 58 98.17
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 13 98.15
26676    Tính hệ số VPHRANK 14 98.15
17600    Chia mặt phẳng VOPLANE 43 98.13
2664    Brainfck Nhập xuất VBF1 879 98.12
12965    Vùng biển của Lulu LSEA 104 98.09
3479    Chuỗi hạt NKNL 225 98.05
6896    Máy tính COMPUTER 122 98.00
12979    Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VOBOARD 52 97.93
26675    Ngắm sao VPHSTAR 7 97.83
9365    Kỷ lục đổ DOMINO VMDOMINO 47 97.82
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 149 97.82
22230    Dãy biến đổi VOEASY 61 97.81
12975    Bảo vệ thành phố VODEFEND 36 97.79
30073    Ngày xưa có một bài toán (7 điểm) VO17XXX 54 97.76
21628    VPDOMINO VPDOMINO 140 97.74
22038    KAMP KAMP 53 97.74
10336    PLACE PLACE 197 97.73
5788    King vs Knights NTKING 60 97.73
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.