Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3538 89.14
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 3515 88.22
3620    Số phong phú NKABD 3379 85.83
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3305 84.94
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3184 84.27
2210    Xếp hàng NKLINEUP 2987 90.89
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2883 90.57
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 2788 91.62
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2602 90.97
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2552 92.85
2187    Hội trường NKREZ 2509 91.16
2795    Steps VSTEPS 2493 91.74
3198    Xúc xắc bò BONES 2369 91.78
2352    Nối mạng NKCABLE 2358 91.20
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2219 91.21
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2217 92.07
2203    Dãy số NKSEQ 2131 90.93
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2121 92.36
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2120 92.53
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2120 92.21
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2097 92.62
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2071 93.62
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 1996 93.95
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 1981 91.36
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 1902 92.53
3631    Gửi thư NKLETTER 1892 92.46
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 1833 93.93
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1819 84.61
2645    TRIP LEM3 1813 92.36
2740    KMIN KMIN 1805 93.11
2240    Số huyền bí MYSTERY 1777 90.07
5718    Cái túi 1 DTTUI1 1758 91.81
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 1669 94.09
2892    Cơ số H BASEH 1658 88.29
6952    Cách nhiệt INSUL 1649 92.95
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1645 92.59
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1645 93.87
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1622 92.38
2779    Nối Xích NOIXICH 1616 92.08
6453    Ghép số lớn NUMCON 1606 90.64
12192    Dãy số AMSSEQ 1559 93.78
3202    Quay bánh xe ROTATION 1539 91.93
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1524 92.98
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1505 93.90
2536    Chấm điểm V8SCORE 1446 91.60
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1421 94.60
2874    Phân Trang PTRANG 1417 93.12
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1392 92.51
3778    COUNT N COUNTCBG 1392 90.37
2117    Bus NKBUS 1380 87.46
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.