Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 3411 88.11
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3363 89.19
3620    Số phong phú NKABD 3269 85.81
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3195 84.88
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3084 84.18
2210    Xếp hàng NKLINEUP 2902 90.73
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2791 90.51
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 2677 91.60
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2528 91.12
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2452 92.87
2187    Hội trường NKREZ 2435 91.44
2795    Steps VSTEPS 2399 91.84
3198    Xúc xắc bò BONES 2291 91.70
2352    Nối mạng NKCABLE 2274 91.15
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2171 92.09
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2132 91.37
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2066 92.46
2203    Dãy số NKSEQ 2064 91.09
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2030 92.59
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2029 92.52
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2020 92.24
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2009 93.72
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 1930 91.26
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 1929 93.92
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 1856 92.48
3631    Gửi thư NKLETTER 1852 92.56
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1790 84.59
2645    TRIP LEM3 1759 92.32
2740    KMIN KMIN 1751 93.12
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 1742 93.99
2240    Số huyền bí MYSTERY 1723 90.11
5718    Cái túi 1 DTTUI1 1642 92.11
2892    Cơ số H BASEH 1625 88.22
6952    Cách nhiệt INSUL 1617 92.92
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1599 92.52
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1588 92.53
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1565 93.73
2779    Nối Xích NOIXICH 1562 92.35
6453    Ghép số lớn NUMCON 1562 90.77
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 1554 94.43
3202    Quay bánh xe ROTATION 1519 91.86
12192    Dãy số AMSSEQ 1499 93.65
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1457 93.78
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1451 93.56
2536    Chấm điểm V8SCORE 1406 91.58
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1383 94.81
2874    Phân Trang PTRANG 1370 93.05
3778    COUNT N COUNTCBG 1368 90.35
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1334 92.66
2781    Mua vé tàu hoả QBTICKET 1333 92.23
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.