Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
6317    Ổn định STABLE 1219 94.98
4596    A Marble Game MARBLE 150 94.43
2253    A1 NKA1 125 86.93
17541    ACM ACMNB 616 94.68
20497    Aladdin và cây đèn cầy VMCANDLE 276 87.24
5165    Allowance ALLOW 95 95.22
2647    ARITHMETIC PROGRESSION LEM5 601 95.49
12656    Assassin Creed ASSASSIN 90 96.77
17619    Bà Nà VOTELPH 28 90.53
21086    Bài toán số 7 VOSSEVEN 446 92.47
12216    Bàn cờ PCHESS4 36 93.03
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 213 95.86
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1028 93.81
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2163 91.30
3720    Bò Ba-ri BARIC 134 97.01
12218    Bảng màu TCOCOLOR 15 94.12
12070    Bảng ô vuông C11TOUCH 337 95.61
20645    Bảng quan hệ VMREL6 80 97.14
15377    Bảo mật ngân hàng VMCODE 59 95.36
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1274 95.61
12975    Bảo vệ thành phố VODEFEND 36 97.79
2599    Bậc Palindrome LSPALIN 74 96.98
3334    Bật đèn LITES 1102 95.30
12770    Bắn máy bay C11TRCNT 707 95.08
14452    Bốn hoán vị FOURPOS 53 96.07
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 115 96.14
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 27 94.00
13003    Bộ sưu tập đồng xu C11XU 17 94.29
9074    Bán dừa KPLANK 1030 95.30
9154    Bán hàng KTREEC 191 97.30
25879    Bảng số BGBOARD 152 95.71
23792    Bảng thông tin điện tử DHTABLE 105 89.34
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 189 94.93
4255    BARICA BARICAVN 422 97.36
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
15468    Bé và Domino VMDOM2 27 30.16
24915    Bé và bảng số VMRESTO 187 98.41
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 74 90.27
17544    Beads BEADSNB 538 95.86
21312    Biến đổi số VOSNUM 78 96.93
12844    Biểu thức 0 9 QTCAL 16 88.46
19586    Biểu thức logic DHLEXP 60 98.59
12890    Biệt đội Lí lắc LTEAM 38 93.18
3178    Bi-a POOL 9 95.92
23793    Biểu thức DHEXP 725 92.92
2333    Billboard painting NKPANO 173 93.71
2969    Bin Laden BINLADEN 1051 95.69
4660    Binary palindrome BINPAL 18 90.24
21808    Binary Rectangles PBCRECT 41 94.37
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.