Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 116 88.37
17541    ACM ACMNB 609 94.70
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 28 96.43
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
5165    Allowance ALLOW 95 95.22
12192    Dãy số AMSSEQ 1499 93.65
2870    Kiến ANT 900 87.58
4654    Tam giác AREATRI 198 92.03
12656    Assassin Creed ASSASSIN 82 96.66
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 1930 91.26
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 135 92.15
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 511 93.48
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 779 95.75
3720    Bò Ba-ri BARIC 133 96.99
4255    BARICA BARICAVN 421 97.35
2892    Cơ số H BASEH 1625 88.22
2861    Chia nhóm BCDIV 1184 93.66
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 213 95.86
17544    Beads BEADSNB 526 95.76
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 769 95.81
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 917 91.17
25879    Bảng số BGBOARD 140 95.46
25881    MAGIC BGMAGIC 138 94.95
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 269 95.75
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 148 95.50
25880    Đếm tour BGTRAVEL 95 97.60
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 364 94.05
2969    Bin Laden BINLADEN 1047 95.67
9656    Binpacking BINPACK 107 95.71
4660    Binary palindrome BINPAL 18 90.24
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 236 94.24
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 156 95.54
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 528 92.64
22043    Bob xây nhà BOB 117 98.97
3198    Xúc xắc bò BONES 2291 91.70
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2528 91.12
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 618 94.80
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 51 91.91
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 32 94.53
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2020 92.24
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 115 96.29
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 57 92.42
9616    The country of heaven C11BC1 181 94.66
10118    Robin C11BC2 841 95.56
11938    Color Ball C11BC3 42 93.41
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 27 94.00
11978    Tên đẹp C11BEAU 601 93.31
10055    Tính toán C11CAL 519 91.87
12593    Hang động C11CAVE 870 92.50
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.