Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1379 87.46
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3302 84.95
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 357 86.89
2166    Khuôn thép STEEL 124 87.66
2187    Hội trường NKREZ 2508 91.16
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 858 94.17
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 62 82.40
2198    Leaves NKLEAVES 255 93.22
2203    Dãy số NKSEQ 2130 90.93
2204    Hang động NKSPILJA 220 95.80
2210    Xếp hàng NKLINEUP 2987 90.89
2224    Team Selection NKTEAM 676 92.95
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 599 95.57
2227    IOI05 Mountains NKMOU 80 91.30
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 76 90.36
2229    Lubenica LUBENICA 994 94.82
2232    Sân golf NKGOLF 535 96.32
2240    Số huyền bí MYSTERY 1777 90.07
2243    Mạng máy tính NKONEARC 901 91.01
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1201 93.87
2249    Police NKPOLICE 451 95.80
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2217 92.07
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1043 94.26
2253    A1 NKA1 127 87.02
2255    IOI07 Miners NKMINERS 212 92.78
2259    Chia đa giác NKPOLY 312 95.44
2262    Tung đồng xu NKTOSS 587 92.89
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2883 90.57
2265    Đa giác NKPOLI 287 92.70
2266    Tách từ NKSEV 481 93.25
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 837 92.50
2289    Người đưa thư NKPOS 703 88.51
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 331 95.99
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 534 83.90
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 332 94.36
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3536 89.13
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1819 84.61
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1391 92.51
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 950 93.06
2304    Monkey island NKTRAFIC 46 92.63
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 261 94.07
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 353 94.61
2333    Billboard painting NKPANO 174 93.74
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 160 88.82
2348    Mạng truyền tin NKNET 246 86.04
2352    Nối mạng NKCABLE 2357 91.20
2366    Chuyển NKSTEP 797 90.64
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 858 92.73
2369    Lập lịch giảm thiểu trễ hạn NKTARDY 546 90.27
2377    Đến trường LQDBUS 143 92.35
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.