Danh sách các bài challenge problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
6708    Ai cộng nhanh nhất POST3 2281 61.12
6746    So sánh CMP 2150 56.98
6748    Tổng XOR SUMXOR 1069 60.00
8102    Christmas Tree XMAS 883 67.33
6749    Chương trình kỳ lạ STRANGE 867 22.73
6747    Bạn cấp bao nhiêu VOJLEV 451 66.97
6750    Đếm số thành viên VOJUSER 299 44.98
6751    Tính biểu thức FASTEXPR 252 41.65
2931    Rước đuốc Olympic TORCH 175 94.25
11590    Đường đi dài nhất VMLP 110 96.19
20777    Sudoku VMSUDOKU 68 91.91
11685    Bảng số VMSQ 47 95.41
6806    Tô màu BPAINT 44 96.17
6973    Sắp xếp đội hình STRATEGY 28 96.97
9299    Mã khóa bí mật 2 MAKHOA2 23 93.18
6821    Xây tháp Hà Nội VM10HNTW 21 90.00
15269    Nối điểm VMFLOW 20 93.48
6886    Bắt chuột CMOUSE 18 89.80
4665    Nuga làm ruộng FARMING 16 97.83
24745    Cắt đồ thị VMCUT 16 97.78
24948    Phân nhóm đồ thị VMGROUP2 13 100.00
24882    Xác định hình VMSHAPE 10 100.00
20776    Phát Quà VMPHQUA 6 93.75
20781    Crossword VMCROSS 3 80.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.