Danh sách các bài challenge problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
6708    Ai cộng nhanh nhất POST3 2319 61.20
6746    So sánh CMP 2185 57.05
6748    Tổng XOR SUMXOR 1082 60.01
6749    Chương trình kỳ lạ STRANGE 872 22.63
6747    Bạn cấp bao nhiêu VOJLEV 456 67.10
6750    Đếm số thành viên VOJUSER 299 44.90
6751    Tính biểu thức FASTEXPR 254 41.56
2931    Rước đuốc Olympic TORCH 180 94.36
20777    Sudoku VMSUDOKU 75 93.77
6806    Tô màu BPAINT 44 96.37
6973    Sắp xếp đội hình STRATEGY 29 96.99
9299    Mã khóa bí mật 2 MAKHOA2 24 94.19
6821    Xây tháp Hà Nội VM10HNTW 21 90.00
15269    Nối điểm VMFLOW 20 93.48
6886    Bắt chuột CMOUSE 18 89.80
4665    Nuga làm ruộng FARMING 17 97.97
24745    Cắt đồ thị VMCUT 17 98.21
24948    Phân nhóm đồ thị VMGROUP2 13 100.00
24882    Xác định hình VMSHAPE 10 97.56
20776    Phát Quà VMPHQUA 7 94.74
20781    Crossword VMCROSS 4 83.33
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.