Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15403    Cái giếng (bản khó) WELL2 1 100.00
15869    Busline constructing SKBUS 2 100.00
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 14 100.00
7036    Tráo bài NKCARD 392 93.45
4195    GCD Determinant MSE08H 14 83.33
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3833    Tresnja TRES 79 77.78
3733    Trezor TREZOR 24 75.00
26268    SKYTREE SKYTREE 3 75.00
11874    Bữa tiệc NAIL 25 73.33
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 330 72.02
3865    Reljef RELJEF 25 70.73
1316    Đảo giấu vàng GOLD 215 70.49
9065    Hàng rào nhỏ nhất TNHFENCE 18 68.75
14736    Hình thang TRAPEZOI 28 68.75
3944    Bee Walk MBEEWALK 303 68.07
9045    Người yêu của pirate CFLAG2 40 67.89
5271    A Coin Game XOINC 116 66.97
3881    Majstor MAJSTOR 319 66.90
3894    Bouncing Balls BOBALLS 4 66.67
3982    String problem MSTRING 165 66.07
2079    Trò chơi vòng số IVANA 181 65.77
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 57 64.71
3877    Cvjetici CVJETICI 179 64.52
3753    GONDOR GONDOR 321 63.86
3896    Maximal Independent Set MAXISET 6 63.64
20558    Chơi nhảy HSPC14I 328 63.25
5949    May cờ MKFLAGS 188 63.11
8608    Perfect Rectangles PERREC 58 62.92
4601    2 xe ủi LQDXEUI 184 62.84
3876    Tablica TABLIC 207 62.44
4062    Rob Mini-Safe MSAFE 71 61.88
4083    Tele Broadcast MTELE 36 61.54
3933    Minimum Permutation MMINPER 91 61.38
3882    Cijevi CIJEVI 170 61.34
3533    Game on board BGAME 3 61.11
15862    Permutation counting DPER 129 60.07
11871    Captain Qs Treasure FUKU11G 5 60.00
11873    Round Trip FUKU11J 3 60.00
21085    Palindrome Merge TPCPALIN 6 60.00
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 66 59.62
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 58 59.60
3732    Slikar SLIKAR 119 59.60
9063    Shuffling cards SHUFFLEK 37 59.49
4378    Twofive TABLE5X5 15 57.89
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
10247    Bản đồ DOMINO DOMINO88 45 57.55
20553    Đội mũ HSPC14D 64 57.45
4191    Sky Code MSKYCODE 26 57.14
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.