Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15403    Cái giếng (bản khó) WELL2 1 100.00
15869    Busline constructing SKBUS 2 100.00
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 15 96.67
7036    Tráo bài NKCARD 404 93.52
4195    GCD Determinant MSE08H 15 84.21
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3733    Trezor TREZOR 24 75.00
26268    SKYTREE SKYTREE 3 75.00
3833    Tresnja TRES 82 74.02
11874    Bữa tiệc NAIL 25 73.33
3865    Reljef RELJEF 25 70.73
1316    Đảo giấu vàng GOLD 217 69.52
9065    Hàng rào nhỏ nhất TNHFENCE 18 68.75
14736    Hình thang TRAPEZOI 28 68.75
3944    Bee Walk MBEEWALK 315 68.48
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 347 68.09
9045    Người yêu của pirate CFLAG2 40 67.89
3881    Majstor MAJSTOR 319 66.90
3894    Bouncing Balls BOBALLS 4 66.67
2079    Trò chơi vòng số IVANA 181 65.77
3877    Cvjetici CVJETICI 181 64.80
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 57 64.71
3982    String problem MSTRING 174 64.66
8608    Perfect Rectangles PERREC 63 64.43
3753    GONDOR GONDOR 328 63.70
5949    May cờ MKFLAGS 190 63.00
4601    2 xe ủi LQDXEUI 184 62.84
20558    Chơi nhảy HSPC14I 336 62.60
3876    Tablica TABLIC 207 62.44
5271    A Coin Game XOINC 117 62.34
4062    Rob Mini-Safe MSAFE 71 61.88
4083    Tele Broadcast MTELE 36 61.54
3882    Cijevi CIJEVI 170 61.34
3533    Game on board BGAME 3 61.11
15862    Permutation counting DPER 134 60.93
3933    Minimum Permutation MMINPER 102 60.66
11871    Captain Qs Treasure FUKU11G 5 60.00
11873    Round Trip FUKU11J 3 60.00
21085    Palindrome Merge TPCPALIN 6 60.00
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 66 59.62
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 58 59.60
3732    Slikar SLIKAR 119 59.60
9063    Shuffling cards SHUFFLEK 37 59.49
3644    Winning Strategy WINSTRAT 7 58.33
4378    Twofive TABLE5X5 15 57.89
20553    Đội mũ HSPC14D 64 57.75
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
10247    Bản đồ DOMINO DOMINO88 45 57.55
4191    Sky Code MSKYCODE 26 57.14
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.