Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 3531 43.96
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 2638 33.86
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 2493 43.81
2356    Lát gạch LATGACH 2009 35.03
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 1976 33.12
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 1955 28.23
973    Xâu con SUBSTR 1883 30.68
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1597 41.73
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1568 33.82
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1379 43.77
934    Truyền tin MESSAGE 1378 28.44
3125    Đến trường QBSCHOOL 1363 24.60
706    Nhân 1 MULONE 1350 22.65
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1326 35.26
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1233 33.67
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1190 33.35
3469    Quảng cáo ADS 1186 48.53
3638    Word Counting WORDCNT 1076 27.00
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1074 41.05
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1063 30.90
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1057 30.81
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1050 33.30
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 971 38.37
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 953 43.78
4584    Đổi tiền DTDOI 937 25.13
3162    Tổng vector VECTOR 906 29.18
733    Mountain Walking MTWALK 890 27.75
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 879 54.02
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 877 33.32
5423    Sequences SPSEQ 877 34.12
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 845 40.87
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 787 25.16
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 717 41.82
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 701 33.74
4208    Coder Rating CRATE 695 33.76
338    Roads ROADS 691 21.73
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 686 37.48
3530    Biến đổi số NUMBER 673 36.35
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 671 43.57
3025    34 đồng xu COIN34 662 24.75
3943    Nested Dolls MDOLLS 660 25.18
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 658 37.86
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 656 39.99
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 651 35.69
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 649 28.41
940    Quan hệ COND 645 38.65
935    Dãy số Catalan CATALAN 643 51.82
3703    Palindrome dài nhất PALINY 640 28.50
4141    Euler Totient Function ETF 637 29.35
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 636 37.58
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.