Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 3742 43.49
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 2805 33.83
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 2592 43.92
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2089 33.21
2356    Lát gạch LATGACH 2089 34.88
973    Xâu con SUBSTR 2054 30.93
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2034 28.32
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1685 42.13
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1681 34.01
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1457 43.89
934    Truyền tin MESSAGE 1449 28.58
3125    Đến trường QBSCHOOL 1445 24.82
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1420 35.30
706    Nhân 1 MULONE 1379 22.68
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1290 33.62
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1245 33.50
3469    Quảng cáo ADS 1240 48.79
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1140 41.72
3638    Word Counting WORDCNT 1100 26.83
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1097 30.21
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1084 30.69
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1082 33.55
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1056 43.99
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1009 38.57
4584    Đổi tiền DTDOI 995 25.59
3162    Tổng vector VECTOR 958 28.93
733    Mountain Walking MTWALK 951 27.56
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 950 33.00
5423    Sequences SPSEQ 933 33.71
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 895 54.13
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 871 40.82
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 857 25.44
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 764 41.12
4208    Coder Rating CRATE 759 33.60
338    Roads ROADS 746 21.85
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 734 37.78
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 731 33.78
3703    Palindrome dài nhất PALINY 726 28.76
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 715 35.47
3530    Biến đổi số NUMBER 715 36.61
3943    Nested Dolls MDOLLS 708 25.55
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 708 44.01
3025    34 đồng xu COIN34 706 24.89
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 702 39.73
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 694 28.77
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 693 38.05
3266    K-query KQUERY 689 29.97
940    Quan hệ COND 672 38.88
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 668 56.48
935    Dãy số Catalan CATALAN 664 51.82
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.