Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 3946 43.40
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 2904 33.73
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 2721 43.90
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2165 33.09
973    Xâu con SUBSTR 2161 30.93
2356    Lát gạch LATGACH 2141 34.52
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2113 28.34
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1740 33.96
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1733 42.23
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1515 43.70
934    Truyền tin MESSAGE 1500 28.75
3125    Đến trường QBSCHOOL 1500 24.74
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1480 35.11
706    Nhân 1 MULONE 1408 22.67
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1346 33.66
3469    Quảng cáo ADS 1309 48.73
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1283 33.37
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1185 41.58
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1120 30.19
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1119 33.68
3638    Word Counting WORDCNT 1107 26.83
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1098 30.76
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1078 44.15
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1028 38.50
4584    Đổi tiền DTDOI 1028 25.65
733    Mountain Walking MTWALK 996 27.29
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 982 32.85
3162    Tổng vector VECTOR 980 28.86
5423    Sequences SPSEQ 969 33.07
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 922 53.75
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 888 25.06
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 884 40.87
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 787 41.31
3703    Palindrome dài nhất PALINY 780 28.55
4208    Coder Rating CRATE 778 33.42
338    Roads ROADS 772 21.91
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 747 33.73
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 747 37.27
3943    Nested Dolls MDOLLS 736 25.38
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 731 35.18
3530    Biến đổi số NUMBER 731 36.29
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 730 39.51
3025    34 đồng xu COIN34 725 25.14
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 724 44.03
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 722 37.61
3266    K-query KQUERY 715 29.74
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 709 28.39
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 680 56.94
940    Quan hệ COND 679 38.89
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 673 36.68
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.