Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9659     Những chiếc lá mùa thu C11DK1 123 28.14
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 388 42.12
5372    Ếch con LQDFROG 104 35.71
4601    2 xe ủi LQDXEUI 184 62.84
3025    34 đồng xu COIN34 662 24.70
5849    A cộng B version 2 POST2 64 9.69
5271    A Coin Game XOINC 117 62.34
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
10038    Above the Median KMEDIAN 328 51.68
3646    Adventure Tourism ATOURISM 34 16.67
3024    Ai là sếp BOSS 146 38.65
3467    Aladdin ALADDIN 284 44.27
6743    Ăn khoai POTATO 458 41.42
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 30 19.73
4212    Another Longest Increasing Subsequence Problem LIS2VN 71 27.58
4194    Another Lucky Numbers MSE08G 76 53.02
3974    Another Tree Problem MTREE 398 37.58
4839    Ant PA06ANT 160 44.31
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 22 30.69
11267    Arnook Defensive Line KL11B 11 26.14
5462    Art Plagiarism AP 26 46.43
10247    Bản đồ DOMINO DOMINO88 45 57.55
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
1093    Bảo vệ BAOVE 433 26.84
20561    Bất lặp HSPC14L 182 35.11
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 58 59.60
342    Bốc sỏi NK05MNIM 390 31.65
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 539 20.65
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 450 22.62
1338    Bộ ghép đầy đủ trọng số cực tiểu MATCH2 454 38.68
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 263 26.68
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 90 29.20
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 6 14.29
11874    Bữa tiệc NAIL 25 73.33
4427    Ball game BALLGAME 136 19.17
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 72 20.99
4503    Ball game 3 BALGAME3 28 16.36
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.24
1445    Báo động đỏ ALERT 47 20.98
3944    Bee Walk MBEEWALK 317 68.59
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 170 41.63
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 348 68.14
12215    Biến đổi hoán vị ROPER 119 55.05
3530    Biến đổi số NUMBER 673 36.35
12908    Binary Matrix BNMT 4 28.57
3023    Binary multiplication MUL2COM 31 38.85
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 57 64.71
4021    Bipalindrome MBIPALIN 213 43.84
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.