Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
3469    Quảng cáo ADS 1122 49.40
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
3467    Aladdin ALADDIN 282 44.14
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 210 39.76
1445    Báo động đỏ ALERT 47 20.98
7776    Kind of a blur ANARC09I 33 50.00
5462    Art Plagiarism AP 26 46.43
1324    Diện tích hình chữ nhật AREA 512 30.14
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 22 30.69
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 557 38.43
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 30 22.11
3646    Adventure Tourism ATOURISM 34 16.67
8657    The Bovine Accordion and Banjo Orchestra BAABO 29 25.33
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 70 21.41
4503    Ball game 3 BALGAME3 28 16.36
4427    Ball game BALLGAME 127 19.36
1093    Bảo vệ BAOVE 427 26.68
3533    Game on board BGAME 3 61.11
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 350 19.10
9291    SPBINARY2 BINARY2 242 27.06
5463    Bird or not bird BIRD 54 48.80
19274    Operators BLOPER 156 21.96
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 27.17
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
12908    Binary Matrix BNMT 3 33.33
3901    Black and White Nim BNWNIM 9 50.00
3894    Bouncing Balls BOBALLS 4 66.67
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 131 23.93
3024    Ai là sếp BOSS 146 38.65
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
371    Boxes BOXES 59 36.54
939    Dãy ngoặc BRACKET 279 34.25
3762    Bread Tree BRTREE 111 35.92
3504    Xây đường BUILD28 8 43.48
9617    Tuyến xe buýt BUS_ 17 22.64
1816    Trò chơi đen trắng BWGAME 45 27.96
1817    Tam giác đen trắng BWTRI 8 20.31
9659     Những chiếc lá mùa thu C11DK1 120 27.87
10046    Trò chơi ngọt ngào C11GAME1 56 4.00
17191    Tong nghich dao C11NUM 14 18.52
10173    String C11STR 60 25.51
22891    Xông đất ngày Tết C11TCT 66 26.82
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1032 31.20
6247    Tráo bài CARDS 157 48.06
4390    Cards shuffing CARDSHUF 134 37.60
1351    Trải thảm đỏ CARPET 24 26.79
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 133 15.92
935    Dãy số Catalan CATALAN 637 51.77
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.