Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9659     Những chiếc lá mùa thu C11DK1 133 29.06
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 398 42.22
5372    Ếch con LQDFROG 109 35.63
4601    2 xe ủi LQDXEUI 205 63.06
3025    34 đồng xu COIN34 711 24.94
5849    A cộng B version 2 POST2 76 10.70
5271    A Coin Game XOINC 122 61.35
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
10038    Above the Median KMEDIAN 360 51.41
3646    Adventure Tourism ATOURISM 34 16.67
3024    Ai là sếp BOSS 157 37.54
3467    Aladdin ALADDIN 295 44.68
6743    Ăn khoai POTATO 469 41.63
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 19.07
4212    Another Longest Increasing Subsequence Problem LIS2VN 76 28.29
4194    Another Lucky Numbers MSE08G 78 53.46
3974    Another Tree Problem MTREE 438 37.80
4839    Ant PA06ANT 183 45.07
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 22 30.69
11267    Arnook Defensive Line KL11B 12 26.97
5462    Art Plagiarism AP 26 46.43
10247    Bản đồ DOMINO DOMINO88 48 57.14
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
1093    Bảo vệ BAOVE 469 27.57
20561    Bất lặp HSPC14L 188 34.94
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 58 59.60
342    Bốc sỏi NK05MNIM 415 31.71
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 572 20.29
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 485 23.16
1338    Bộ ghép đầy đủ trọng số cực tiểu MATCH2 486 38.92
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 274 26.97
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 90 28.90
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 6 14.29
11874    Bữa tiệc NAIL 25 73.33
4427    Ball game BALLGAME 137 19.48
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 72 20.99
4503    Ball game 3 BALGAME3 28 16.36
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.24
1445    Báo động đỏ ALERT 49 21.37
3944    Bee Walk MBEEWALK 335 69.46
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 176 42.41
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 370 67.53
12215    Biến đổi hoán vị ROPER 121 54.82
3530    Biến đổi số NUMBER 720 36.38
12908    Binary Matrix BNMT 4 28.57
3023    Binary multiplication MUL2COM 31 38.85
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 59 65.22
4021    Bipalindrome MBIPALIN 228 44.22
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.