Giải bài trực tuyến

Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Từ tập các bài có trên SPOJ (tutorial)

1783. Tìm số nguyên tố

Mã bài: PNUMBER

Hãy tìm tất cả các số nguyên tố trong đoạn [A,B] .

Input

Gồm 2 số nguyên A và B cách nhau bởi 1 dấu cách ( 1 ≤ A ≤ B ≤ 200000 ) .

Output

Ghi ra tất cả các số nguyên tố trong khoảng [A,B]. Mỗi số trên 1 dòng .

Ví dụ

Input:
1 10

Output:
2
3
5
7

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-17
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:256MB
Cluster: Pyramid (Intel Pentium III 733 MHz)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL JS NODEJS PERL 6
Nguồn bài:Dân gian

hide comments
2014-09-04 16:20:53 Gareth Bale
sàng nguyên tố ?
2014-06-19 10:04:03 trinh cong minh
sàng nguyên tố hoặc tìm theo 6 (chả bik gọi là cái j) đều đc AC, bài này sàng thì dùng dao mổ trâu cắt tiết gà
2014-01-20 14:05:36 Nguyễn Văn Nam


Last edit: 2014-04-16 01:46:36
2013-11-29 15:21:17 Hoàng Steven
Sàng số nguyên tố AC luôn
2013-11-24 17:56:25 Nguyễn Hoàng Nam
sàng erathor trên wikipedia
2013-11-23 16:21:52 Hồ Tuấn Kiệt
Làm hàm check tới sqrt(n) được AC và 1,73s :v
2013-11-18 09:26:19 Nông Ngọc Hoài
sàng nguyên tố tối ưu là OK
2013-08-16 15:00:19 Tuyền Nguyễn
@ Tran Minh Chien voi cac bai acm thi dat yeu cau = 100 diem (acm) tinh dat hay khong dat thoi con (oi) thi tinh an diem theo test dung
2013-08-16 14:57:59 Tuyền Nguyễn
bài này cho giới hạn A<B<10^9 thì sàng nguyên tố chết
2013-08-16 06:54:26 Trần Minh Chiến
dùng sàng, kết quả ra đúng, nhưng nộp lại báo sai kết quả là sao nhể :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.