Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PALINY - Palindrome dài nhất

Cho xâu S. Tìm xâu đối xứng dài nhất gồm các kí tự liên tiếp trong S

Input

Dòng 1: N (số ký tự của xâu S; N<=50 000)

Dòng 2: Xâu ký tự độ dài N

Output

1 dòng duy nhất gồm độ dài của xâu đối xứng dài nhất

Example

Input:
5
abacd

Output:
3

Các bạn có thắc mắc về đề bài hoặc test xin liên hệ quynh6174 qua forum vnoi.info

Được gửi lên bởi:sieunhan
Ngày:2009-01-11
Thời gian chạy:0.174s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Nguyễn Hoành Tiến

hide comments
2017-12-18 03:11:38
hình như ko chỉ từ 'a' -> 'z'
2 đấm AC
frostpixel aka.How 2 AC
2017-12-13 03:05:38
hash+binary search AC :)))))
ez
2017-11-25 15:19:21
//vietcodes.github.io/code/69/
2017-11-11 18:26:41 Sơn Tùng M-TP
palindrome tree: ăn trọn bài này :3
2017-09-20 10:55:11
nhật hào sạch
2017-09-20 10:54:42
.


.


.


..
..
..
2017-09-20 10:39:27
/////
/
2017-09-20 10:39:15
nhật hào đẹp trai
2017-09-05 12:01:28
Kham khảo
https://vietcodes.github.io/code/69/
2017-07-08 02:33:34
chặt nhị phân cộng duyệt trâu AC


Last edit: 2017-07-08 02:43:36
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.