MAXNUM - MAXNUM

Cho 2 số  nguyên dương N, P <= 30000. Tìm số M lớn nhất thỏa mãn P^M là ước của N!

Input

Gồm 2 số nguyên dương N và P

Output

Ghi ra duy nhất 1 kết quả của bài toán. Test luôn đảm bảo có nghiệm

Example

Input:
7 3

Output:
2

Được gửi lên bởi:Minh^^
Ngày:2011-07-06
Thời gian chạy:0.192s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2017-02-01 17:38:11
thuật toán nằm trong 1 cmt dưới nhé chỉ mất o(n) để tìm thôi :>)
2016-10-15 04:27:26 Dong Xuan Toan
Cho mình hỏi ngu tí: Làm sai nghĩa là lỗi gì vậy? Sai kết quả thì cũng phải ghi 0 điểm chứ. Làm sai có phải TLE hay lỗi biên dịch gì ko vậy?
2016-05-05 02:40:53
hihi nộp sai ngôn ngữ 2 lần, nó ghi biên dịch lỗi không biết tại sao
công nhận lâu lâu ngu dễ sợ
2016-03-31 11:07:33 THK6
phân tích thừa số nguyên tố của P ra, rồi div mod thôi :3
2016-02-05 04:41:35
yeah AC AC AC đọc sai đề, tele 7 lần
2015-11-24 18:59:26 xin đừng quên tôi
de y co TH p>n :(
2015-09-28 14:51:07 minhsn
trâu cũng AC
2014-11-26 15:31:03 Sue
Bài này ko cần số lớn đâu, mk chạy toàn div mod thôi à :v
Sau 6 lần WA thì lần thứ 7 đã AC vs 0.04s :)))

Last edit: 2014-11-26 16:22:56
2014-08-20 17:36:14 livw
Duc M. Pham có thể tụi nó tạo ra 1 cái mảng hằng nxn chứa hết đáp án rồi tụi nó chỉ việc lấy kq ra -> o(n) tam 10^-8 giây =)))
2014-07-13 05:52:38 anonymous
minh do thiet, lam hoai moi ra.... debug het sai tu thuat toan den sai trong dung nham bien :v oai
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.