M3TILE - LATGACH3

Đếm số cách lát hình chữ nhật 3xn bằng các domino 2x1? 

Dữ liệu vào gồm nhiều testcase kết thúc là số -1. 
Mỗi testcase là một số nguyên n, 0 ≤ n ≤ 30. 

Với mỗi test case, in ra số nguyên là đáp số trên một dòng.

SAMPLE INPUT

2
8
12
-1

SAMPLE OUTPUT

3
153
2131

Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-02-17
Thời gian chạy:0.600s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:ACM

hide comments
2017-07-28 10:14:47
Bài này làm như đéo...Bực mìh
2016-12-15 09:02:56
1,0,3,0,11,0,41,0,153,0,571,0,2131,0,7953,0,29681,0,110771,0,413403,0,1542841,0,5757961,0,21489003,0,80198051,0,299303201

:))
2015-07-10 05:08:40 Bee
bài khó
2013-10-29 08:37:32 b_mta
Mọi người chú ý. nếu n=0 thì nó in ra 1. Chứ không in ra 0.
Hài quá
2013-10-22 15:27:54 dffff
o day co ai o viet nam k
2012-11-16 01:50:14 Phạm Quốc Du Thiên
nhi phan
2012-10-09 14:52:07 Stupider
bài này n lẻ ko xếp đc thì in ra gì đây @@
2011-02-01 09:12:55 em gà nhưng thật thà


Last edit: 2011-02-07 08:19:43
2010-01-27 03:16:43 Jindo
Nếu không có cách lát thì bạn in ra 0
2009-12-13 09:42:54 anonymous
Nếu n=1 thì không lát đủ được, vậy write ra thế nào nhỉ?

Last edit: 2009-12-13 09:43:39
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.