Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

(Giống bài LIQ) Cho một dãy gồm N số nguyên (1 ≤ N ≤ 30000). Hãy tìm dãy con tăng dài nhất trong dãy đó. In ra số lượng phần tử của dãy con. Các số trong phạm vi longint.

Input

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên N.
  • Dòng thứ hai gồm N số mô tả dãy.

Output

Gồm một số nguyên duy nhất là đáp số của bài toán

Example

Input:
5
2 1 4 3 5

Output:
3

Được gửi lên bởi:nha.duong
Ngày:2007-09-15
Thời gian chạy:0.120s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Bài cổ điển

hide comments
2017-06-18 18:34:11
AC = segment tree =))
2017-04-21 15:35:36
làm bản dễ AC mà bản khó bị TLE là sao ???
2017-04-07 12:06:30
Trau cung ac de~ vl.
2017-03-01 02:36:52
https://ideone.com/tUIlsc BIT hân hạnh tài trợ chương trình :))
2016-12-03 16:55:51
chỉ vs 11 lần sub thôi :)
2016-11-21 15:35:02
bài này chắc khó
2016-10-27 18:05:45
Làm Pascal AC mà C++ lại Time limit + SIGSIGV... Why??
2016-10-05 18:16:19
Bài này làm NlogN bằng c++ đúng 17 dòng -->AC còn làm pascal thì phức tạp thôi rồi
2016-09-28 15:41:12
Code AC (100%):
http://shink.in/3w2Vg
2016-05-02 11:14:26 xin đừng quên tôi
Tham khảo thuật toán + code tại:
+/ sử dụng pp QHĐ: http://yeulaptrinh.pw/106/liq-va-lis-su-dung-phuong-phap-quy-hoach-dong-spoj/
+/ sử dụng ctdl BIT: http://yeulaptrinh.pw/102/lis-va-liq-su-dung-bit-spoj/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.