Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Từ tập các bài có trên SPOJ (acm)

1781. Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Mã bài: LIS

Advertisement blocking software were detected ;( Please add this webpage to whitelist.

(Giống bài LIQ) Cho một dãy gồm N số nguyên (1 ≤ N ≤ 30000). Hãy tìm dãy con tăng dài nhất trong dãy đó. In ra số lượng phần tử của dãy con. Các số trong phạm vi longint.

Input

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên N.
  • Dòng thứ hai gồm N số mô tả dãy.

Output

Gồm một số nguyên duy nhất là đáp số của bài toán

Example

Input:
5
2 1 4 3 5

Output:
3

Được gửi lên bởi:Unknown
Ngày:2007-09-15
Thời gian chạy:0.120s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel Pentium G860 3GHz)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL JS NODEJS PERL 6 PYPY rust SED VB.net
Nguồn bài:Bài cổ điển

hide comments
2015-10-23 10:29:11 bembembem
rrh + it livw
2015-10-20 15:35:21
nh?t coaye.....http://ideone.com/1cHbrN
2015-10-15 15:57:38 N�ng D�n John
làm bằng BIT chơi: http://nhatkynghiencuu.blogspot.com/2015/10/day-con-tang-dai-nhat-ma-lis-lam-voi-bit.html
2015-09-24 07:42:21 Dương Bảo
bit cũng AC, huehuehue
2015-09-13 11:06:31
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/08/19/day-con-tang-dai-nhat-ban-kho-lis/
2015-09-08 14:18:55
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-08-07 13:47:46 N�ng D�n John
ôi trời, mảng "chỉ số"
2015-06-23 09:07:23 Bee
one hit
2015-01-05 19:18:38 Ðỗ Tuấn Kiệt
đê maxn= 3*10^4 k đc mà phải 3*10^5 vãi mà
2014-12-29 05:04:58 Như Ngọc
code bằng bit thì làm sao mấy p
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.