Giải bài trực tuyến

Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Từ tập các bài có trên SPOJ (acm)

1781. Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Mã bài: LIS

(Giống bài LIQ) Cho một dãy gồm N số nguyên (1 ≤ N ≤ 30000). Hãy tìm dãy con tăng dài nhất trong dãy đó. In ra số lượng phần tử của dãy con. Các số trong phạm vi longint.

Input

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên N.
  • Dòng thứ hai gồm N số mô tả dãy.

Output

Gồm một số nguyên duy nhất là đáp số của bài toán

Example

Input:
5
2 1 4 3 5

Output:
3

Được gửi lên bởi:Unknown
Ngày:2007-09-15
Thời gian chạy:0.120s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel Pentium G860 3GHz)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL JS NODEJS PERL 6 SCM chicken SCM qobi VB.net
Nguồn bài:Bài cổ điển

hide comments
2015-01-05 19:18:38 Đỗ Tuấn Kiệt
đê maxn= 3*10^4 k đc mà phải 3*10^5 vãi mà
2014-12-29 05:04:58 Như Ngọc
code bằng bit thì làm sao mấy p
2014-12-10 19:18:10 ๖ۣۜ Ares
tham + chặt nhị phân :) hình như bài này có nhiều cách chặt nhị phân , cách của mình khác thầy Hoàng , mình đọc cách của thầy vẫn hơi khó hiểu :3
2014-10-08 05:58:29 Thcs Đặng Chánh Kỷ
code bang bit cho nhanh, code chat nhi phan thi rat hay nhung kho nghi qua
2014-05-31 17:47:48 Tuấn IGaMing
!!!
2014-04-11 04:20:43 xxx
Bài này chỉ đạt yêu cầu, không có điểm cụ thể bà con ơi?
2014-03-24 07:18:24 ♥*.*♥MTP♥*.*♥
không phải quy hoạch động à mấy bạn?
2014-03-18 21:49:26 long thien
Cho mình hỏi quá thời gian chạy có tính là kết quả sai không?
2014-01-14 01:22:29 Kiều Quốc Đạt


Last edit: 2014-03-09 16:26:45
2014-01-01 05:19:41 abc
bai nay lm kieu j z moi ng????????
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.