Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LEM6 - BIRTHDAY

Chỉ năm nay nữa thôi là sherry sẽ tốt nghiệp Đại Học rồi vì thế sherry muốn sinh nhật năm nay của mình sẽ thật ý nghĩa. Và Sherry mời tất cả bạn của mình đến dự sinh nhật ^^

Sherry tổ chức 1 trò chơi nhỏ cho tất cả các bạn cùng tham gia, sherry có 1 tờ giấy HCN kích thước 1 x N và M mảnh nhỏ hơn, mảnh giấy thứ i có kích thước 1 x Ai. bây giờ sherry đố các bạn của mình có bao nhiêu cách đặt các mảnh giấy nhỏ theo thứ tự từ 1 đến M vào mảnh giấy 1 x N sao cho mỗi mảnh giấy cách nhau ít nhất 1 ô vuông ( Nếu i < j thì mảnh giấy thứ i sẽ được đặt nằm trước mảnh giấy thứ j ). Sherry hứa sẽ tặng 1 món quà đặc biệt cho bạn nào trả lời nhanh nhất :D

Input

Dòng 1: N, M ( 1 <= N <= 1000, 1 <= M <= N/2 )

Dòng 2: Gồm M số, số thứ i là Ai

Output

Gồm 1 dòng duy nhất là số cách tìm được

Example

Input:
4 2
1 1
Output:
3

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-04-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Lê Thủy Thạch

hide comments
2017-07-26 07:22:00
http://ideone.com/pTAyNO QHD + xử lý số lớn => AC
binh
2016-10-20 10:44:02
trâu cũng AC :))
2015-09-08 14:22:32
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-01-04 17:34:46 Sơn Tùng M-TP
Quy hoạch động + xử lí số lớn ==> AC
2014-11-12 18:31:32 livw
Bác nào có test nào cũng được cho em phát
2014-10-19 06:44:30 [$Zeus$]
m làm QHĐ bài này bị TLE đc có 73 :'( chuyển sang toán tổ hợp mới AC có 0.00s :v :v :v
2014-09-04 16:53:39 *POPULAR*
KQ có vượt quá int64 ko nhỉ :/
2014-05-23 04:18:20 Lollipop
80 là bị lỗi gì thế @@
2014-02-07 15:39:07 Nắng
có khi nào ko đặt đc ko ạ???
2012-11-20 16:23:02 ‡■■Lãng du■■‡
PS cho em hỏi em sai test nào hay bị tle thế ạ, em cảm ơn
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.